پایان نامه دکتری- خواص مکانیکی رسهای غیر اشباع (رایگان)
#

پایان نامه دکتری- خواص مکانیکی رسهای غیر اشباع (رایگان)

تاریخ : شهریور ۱, ۱۳۹۱ | نویسنده : جواد عباسی | دسته : پایان نامه

-Mechanical Behaviour of Unsaturated Highly Expansive Clays
خواص مکانیکی رسهای غیراشباع خیلی متسع شونده
پایان نامه دکتری
نویسنده: Sharma, R.S
دانشگاه آکسفورد
این پایان نامه منبع بسیار مفیدی در مورد مکانیک خاکهای غیراشباع و خواص رس می باشد (۲۶۳ صفحه).

پایان نامه دکترا با موضوع رفتار فروریزشی رس لای دار تراکم یافته
#

پایان نامه دکترا با موضوع رفتار فروریزشی رس لای دار تراکم یافته

تاریخ : مرداد ۲۲, ۱۳۹۰ | نویسنده : جواد عباسی | دسته : پایان نامه

 دانلود پایان نامه دکترا با موضوع رفتار فروریزشی رس لای دار تراکم یافته
Collapse behaviour of a compacted silty clay
رفتار فروریزشی رس لای دار تراکم یافته
پایان نامه دکتری
نویسنده: Jotisankasa
سال دفاع: ۲۰۰۵
دانشگاه لندن