کاربرد لیکا در ساختمان
#

کاربرد لیکا در ساختمان

تاریخ : شهریور ۱۲, ۱۳۹۰ | نویسنده : جواد عباسی | دسته : مقالات

کاربرد لیکا در ساختمان

لیکا : ( LECA ( Light Expanded Clay Aggregate

 

امروزه دانه هاى سبک خاک رس منبسط شده در بیش از ۳۰ کشور جهان با نامهاى تجارى گوناگون تولید و عرضه مى شوند. در اروپا و آمریکا این دانه ها را با عناوینى نظیر لایتگ، لیکا، آگلایت و آرژکس مى شناسند. این دانه ها به طور مشابه در ایران با نام لیکا تولید مى شوند.

دانه خاک رس منبسط شده سبک( LECA ( Light Expanded Clay Aggregate ویژگى هاى این دانه ها باعث شده است تا در طیف وسیعى از کارهاى عمرانى و صنعتى به کار روند. در این نگاشت برخى مسائل اساسى در مورد تولید و مصرف لیکا بررسى مى گردد.