دانلود رایگان پروژه فولاد ۱۲
#

دانلود رایگان پروژه فولاد ۱۲

تاریخ : شهریور ۸, ۱۳۹۰ | نویسنده : جواد عباسی | دسته : فولاد

دانلود رایگان پروژه فولاد ۱۲

عناوین مهم فهرست بشرح زیر است:

معرفی پروژه , سیستم باربر,تعیین ابعاد اولیه تیر و ستون ها, ترکیبات بار ، بارگذاری ثقلی , بار مرده , بار زنده ,کاهش بار زنده , بارگذاری جانبی ,تعیین مرکز جرم و سختی , کنترل تغییر مکان جانبی طراحی تیر و ستون ها, , طراحی فنداسیون ورود اطلاعات به Etabs , ورود اطلاعات به Safe نقشه های معماری و سازه…