وحدت شهر ومحیط طبیعی آن (( نظریه پتریک گدس))
#

وحدت شهر ومحیط طبیعی آن (( نظریه پتریک گدس))

تاریخ : فروردین ۱۶, ۱۳۸۹ | نویسنده : جواد عباسی | دسته : مقالات معماری

پتریک گدس ، اجتماعات انسانی را به دیده زیست شناسی دید که به مطالعه تمام پدیده های زندگی توجه دارد. این محقق در سال ۱۹۱۵، برای اولین بار شهرهای بزرگ دنیا را مورد مطالعه قرارداد و درکتاب تحقیقی خود به نام ((تکامل تدریجی شهرها )) ، ازمسائل ، مشکلات وآینده آنها سخن گفت .