مراحل ساخت فونداسیون سازه های اسکلت فلزی
#

مراحل ساخت فونداسیون سازه های اسکلت فلزی

تاریخ : آبان ۲۶, ۱۳۸۸ | نویسنده : جواد عباسی | دسته : مهندسی خاک و پی

مراحل ساخت فونداسیون سازه های اسکلت فلزی

نکات اجرایی زیرسازی پی :

فرض کنید یک پروژه اسکلت فلزی را بخواهیم به اجرا در آوریم، مراحل اولیه
اجرایی شامل ساخت پی مناسب است که در کلیه پروژه ها تقریباً یکسان اجرا می
شود، اما قبل از شرح مختصر مراحل ساخت پی، باید توجه داشت که ابتدا نقشه
فونداسیون را روی زمین پیاده کرد و برای پیاده کردن دقیق آن بایستی جزییات

لازم در نقشه مشخص گردیده باشد.

از جمله سازه به شکل یک شبکه متشکل از محورهای عمود بر هم تقسیم شده باشد
و موقعیت محورهای مزبور نسبت به محورها یا نقاط مشخصی نظیر محور جاده، بر
زمین بر ساختمان مجاور و غیره تعیین شده باشد. (معمولاً محورهای یک امتداد
با اعداد ۳،۲،۱ و… شماره گذاری می شوند و محورهای امتداد دیگر با حروف
c-b-a و… مشخص می گردند. همچنین باید توجه داشت ستونها و فونداسیونهایی
را که وضعیت مشابهی از نظر بار وارد شده دارند، با علامت یکسان نشان می
دهند : ستون را با حرف c و فونداسیون را با حرف f نشان میدهند. ترسیم
مقاطع و نوشتن رقوم زیر فونداسیون، رقوم روی فونداسیون، ارتفاع قسمت های
محتلف پی، مشخصات بتن مگر، مشخصات بتن، نوع و قطر کلی که برای بریدن
میلگرد ها مورد نیاز است باید در نقشه مشخص باشد.

قبل از پیاده کردن نقشه روی زمین اگر زمین ناهموار بود یا دارای گیاهان و
درختان باشد، باید نقاط مرتفع ناترازی که مورد نظر است برداشته شود و
محوطه از کلیه گیاهان و ریشه ها پاک گردد. سپس شمال جغرافیایی نقشه را با
جهت شمال جغرافیایی محلی که قرار است پروژه در آن اجرا شود منطبق می کنیم
( به این کار توجیه نقشه می گویند) پس از این کار، یکی از محورها را (محور
طولی یا عرضی ) که موقیعت آن روی نقشه مشخص شده است، بر روی زمین، حداقل
با دو میخ در ابتدا و انتها، پیاده می کنیم که…………

ادامه متن در ادامه مطلب….