فضای پشت بام ساختمان ها و استفاده کاربردی از آن
#

فضای پشت بام ساختمان ها و استفاده کاربردی از آن

تاریخ : شهریور ۲۶, ۱۳۹۱ | نویسنده : جواد عباسی | دسته : مقالات معماری

بام خانه ها بندرت به عنوان فضای کار بردی مورد توجه قرار گرفته اند با این حال واقعیت این است که این بام های خاکستری، درصد بالایی از کل مساحت شهری را می تواند در برگیرد و در کلان شهرهای معاصر، جایی که افزایش بهای زمین و کمبود فضای باز و سبز شهری خصوصا در مراکز شهر ها و مناطق پر تراکم، تبدیل به پدیده و چالش جهانی شده است، استفاده ی کاربردی از بام ها، می تواند به عنوان امکان بهره برداری بهینه از زمین های شهری قلمداد شود.