پروژه راهسازی به همراه تمامی نقشه و توپو گرافی کار با نرم افزار land 2006
#

پروژه راهسازی به همراه تمامی نقشه و توپو گرافی کار با نرم افزار land 2006

تاریخ : مهر ۵, ۱۳۹۱ | نویسنده : جواد عباسی | دسته : پروژه و آزمایشگاه

پروژه راهسازی به همراه تمامی نقشه های پروفیل طولی و عرضی و توپو گرافی انجام شده با نرم افزار land 2006 ، راه اصلی به طول ۲۰۴۸متر این پروژه توسط گودرز بارگاهی از دانشگاه دشتستان انجام شده است.
بخش اول
شامل :
فصل اول – مسیر یابی
فصل دوم – مشخصات فنی واریانت ها و انتخاب واریانت بهینه
فصل سوم – محاسبات قوس های قائم
فصل چهارم – مطالعات ترافیکی
فصل پنجم – ترسیم نیمرخ های عرضی و محاسبات حجم عملیات خاکی
فصل ششم – منحنی بروکنر
فصل هفتم – روسازی
فصل هشتم – راهنمای نرم افزار

بخش دوم
شامل:
نقشه های توپوگرافی -پروفیل طولی و عرضی
نقشه مسیر
فایل های کمکی نرم افزارو محاسبات فایل اکسل پروژه

 

download part1

download part 2