دانلود نشریات و بخشنامه های جدید سازمان مدیریت ( شهریور ۹۱ )
#

دانلود نشریات و بخشنامه های جدید سازمان مدیریت ( شهریور ۹۱ )

تاریخ : شهریور ۱۸, ۱۳۹۱ | نویسنده : جواد عباسی | دسته : نشريات و بخشنامه ها

راهنمای مطالعات رسوب گذاری و رسوب زدایی مخازن سدها-download
راهنمای مطالعات رودخانه های مخروط افکنه ای-download
راهنمای مطالعات ریخت شناسی رودخانه ها-download
راهنمای ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک، پیامدها و روش های کاهش مخاطرات آن-download
راهنمای انتخاب و محاسبه ظرفیت ماشین آلات و تجهیزات کارخانه های کانه آرایی-download
دستورالعمل تقسیم بندی و کدگذاری حوضه های آبریز و محدوده های مطالعاتی در
راهنمای برآورد خسارت مخزن در محدوده دریاچه سدهای مخزنی-download
ضوابط ایمنی و بهداشتی کارکنان بهره بردار از شبکه و تصفیه خانه های فاضلاب (تجدید نظر اول)-download
راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب شهری (بازنگری اول)-download
تعرفه خدمات نقشه برداری ۱۳۹۱-download
شاخص های قطعی تعدیل آحادبها، دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۰-download