طرح لوکوربوزیه
#

طرح لوکوربوزیه

تاریخ : فروردین ۱۶, ۱۳۸۹ | نویسنده : جواد عباسی | دسته : اجرای ساختمانsingleمقالات معماری

با توجه به عصرماشین ودرنظرگرفتن نیازهای جوامع شهری دردوران پس از انقلاب صنعتی ، ((لوکوربوزیه)) طرحی را دررابطه با ساخت شهرها درسال ۱۹۲۲ ارائه داد.درطرح لوکوربوزیه، بخش مرکزی شهرپاسخگوی مناسبی جهت تراکم ترافیک شهر بشمار می رود وجابجایی مردم را میسر می سازد که درآن فضای سبز وفضای باز به اندازه کافی است.