تاریخچه شهرنشینی و شهرسازی
#

تاریخچه شهرنشینی و شهرسازی

تاریخ : فروردین ۱۶, ۱۳۸۹ | نویسنده : جواد عباسی | دسته : مقالات معماری

تاریخچه شهرنشینی و شهرسازی

۱- کوچ نشینی بر مبنای صید و شکار

۲- کوچ نشینی بر مبنای زندگی شبانی

۳- کوچ نشینی بر مبنای ییلاق و قشلاق

۴- کوچ نشینی بر مبنای کشاورزی ابتدائی

۵- یکجانشینی بر مبنای کشاورزی و به گزینی مواد کشاورزی