برنامه های درس محاسبات عددی (به زبان فرترن و مطلب)
#

برنامه های درس محاسبات عددی (به زبان فرترن و مطلب)

تاریخ : مهر ۳, ۱۳۸۸ | نویسنده : جواد عباسی | دسته : نرم افزار

 

برنامه های درس محاسبات عددی
(این برنامه ها به دو زبان فرترن و مطلب نوشته شده است)
لینک ها تصحیح شد!
 1. حل معادلات غیر خطی به روش نیوتن
 2. حل معادلات غیر خطی به روش سکانت
 3. حل معادلات غیر خطی به روش گام به گام
 4. حل معادلات غیر خطی به روش نقطه ثابت
 5. حل معادلات غیر خطی به روش نیوتن
 6. روش رانگ کوتا برای حل معادلات دیفرانسیل ۱
 7. روش رانگ کوتا برای حل معادلات دیفرانسیل ۲
 8. روش اولر برای حل معادلات دیفرانسیل
 9. مشتق و انتگرال گیری عددی و
  حل معادلات غیر خطی به روش نصف کردن