مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله ,کرمان ,اردیبهشت ۱۳۸۹
#

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله ,کرمان ,اردیبهشت ۱۳۸۹

تاریخ : فروردین ۲۴, ۱۳۹۲ | نویسنده : جواد عباسی | دسته : کنفرانس ها

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله … کرمان : اردیبهشت ۱۳۸۹
هدف از برگزاری این همایش ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات و ارائه دستاورد های پژوهشی بین اندیشمندان ، محقفان ، صنعتگران و دست اندرکاران زلزله و صنعت ساختمان می باشد . فعالیت های همایش شامل بخش های ارائه مقالات علمی ، پوستر ، طرح ها و دستاوردهای صنعتی ، نمایشگاهی از جدیدترین تولیدات و محصولات سبک سازی ، کارگاه های آموزشی و تشکیل میزگردهایی در ارتباط با مسائل و نیازهای سبک سازی در ایران است.