» انجام تحقیقات

تحقیقات و مقالات عمرانی خود را به ما بسپارید


هزینه هم از ۲۰۰۰ تومان تا ۲۰٫۰۰۰ تومان متغیر می باشد و بستگی به حجم مقاله دارد.

شما باید اطلاعات زیر را به شماره

۳۰۰۰۷۵۴۶۵۴۵۴۵۴

sms کنید.

 

۱- نام کامل تحقیق

۲- نام درس

۳- نام دانشگاه (به خاطر اینکه  مقالات یکسان ارائه نشود)

۴- تعداد صفحات

ضمنا هر مقاله در هر کنفرانسی که خواستید رو میتوانید به ما بسپارید.