» مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان(پایه سه)

تاریخ : اسفند ۷, ۱۳۸۸ | نویسنده : جواد عباسی | دسته : نمونه سوالات | تعداد بازدید : 3922

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان(پایه سه)

توجه: موارد زیر مربوط به آخرین آزمون برگزار شده (اردیبهشت ماه ۸۸) می‌باشد:

رشته عمران (محاسبات)

· اصول و مبانی بارگذاری ساختمان و مبحث ششم (۱۳۸۵)

· اصول و مبانی تحلیل سازه‌ها (در حد سرفصل‌های رسمی دانشگاهی)

· اصول و مبانی مکانیک خاک و مهندسی پی و مبحث هفتم (۱۳۸۸)

· اصول و مبانی طراحی و اجرای ساختمانها با مصالح بنایی و مبحث هشتم(۱۳۸۴)

· اصول و مبانی طراحی و اجرای ساختمانهای بتنی و مبحث نهم (۱۳۸۸)

· اصول و مبانی طراحی و اجرای ساختمانهای فولادی و مبحث دهم(۱۳۸۷)

رشته عمران (نظارت)

· قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (۱۳۷۴)

· مبحث دوم ( نظامات اداری)(۱۳۸۴)

· مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی) (۱۳۸۲)

· مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)( ۱۳۸۵)

· مبحث هفتم (پی و پی‌سازی) (۱۳۸۸)

· مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) ( ۱۳۸۴)

· مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه) مصوب ۱۳۸۸ و تکنولوژی بتن (مطابق سرفصلهای رسمی دانشگاهی)

· مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمانهای فولادی) (۱۳۸۷)

· مبحث یازدهم (اجرای صنعتی ساختمانها) ( ۱۳۸۳)

· مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) (۱۳۸۵)

· راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا) (۱۳۸۶)

· راهنمای قالب‌بندی ساختمانهای بتن‌آرمه (۱۳۸۲)

· * تحلیل سازه‌ها و طراحی سازه‌های فولادی و بتنی (در حد اطلاعات دانشگاهی و کلی)

· * روشها و جزئیات اجرایی ساختمان


 • برای دانلود و مشاهده تمام رشته ها به ادامه مطلب بروید…
 • کسانی که از طریق ایمیل اشتراک دارند برای خواندن تمام مطلب و دانلود بر روی عنوان کلیک کنند.

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان(پایه سه)

توجه: موارد زیر مربوط به آخرین آزمون برگزار شده (اردیبهشت ماه ۸۸) می‌باشد:

رشته عمران (محاسبات)

� اصول و مبانی بارگذاری ساختمان و مبحث ششم (۱۳۸۵)

� اصول و مبانی تحلیل سازه‌ها (در حد سرفصل‌های رسمی دانشگاهی)

� اصول و مبانی مکانیک خاک و مهندسی پی و مبحث هفتم (۱۳۸۸)

� اصول و مبانی طراحی و اجرای ساختمانها با مصالح بنایی و مبحث هشتم(۱۳۸۴)

� اصول و مبانی طراحی و اجرای ساختمانهای بتنی و مبحث نهم (۱۳۸۸)

� اصول و مبانی طراحی و اجرای ساختمانهای فولادی و مبحث دهم(۱۳۸۷)

رشته عمران (نظارت)

� قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (۱۳۷۴)

� مبحث دوم ( نظامات اداری)(۱۳۸۴)

� مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی) (۱۳۸۲)

� مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)( ۱۳۸۵)

� مبحث هفتم (پی و پی‌سازی) (۱۳۸۸)

� مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) ( ۱۳۸۴)

� مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه) مصوب ۱۳۸۸ و تکنولوژی بتن (مطابق سرفصلهای رسمی دانشگاهی)

� مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمانهای فولادی) (۱۳۸۷)

� مبحث یازدهم (اجرای صنعتی ساختمانها) ( ۱۳۸۳)

� مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) (۱۳۸۵)

� راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا) (۱۳۸۶)

� راهنمای قالب‌بندی ساختمانهای بتن‌آرمه (۱۳۸۲)

� * تحلیل سازه‌ها و طراحی سازه‌های فولادی و بتنی (در حد اطلاعات دانشگاهی و کلی)

� * روشها و جزئیات اجرایی ساختمان

رشته تاسیسات برقی

� قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرایی آن (۱۳۷۵ و ۱۳۷۴)

� مبحث دوم ( آئین‌نامه ماده۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و شیوه‌نامه آن)(۱۳۸۴)

� مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) (۱۳۸۵)

� مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها) (۱۳۸۲)

� مبحث پانزدهم (آسانسورها و پله‌های برقی(۱۳۸۷)

� راهنمای مبحث سیزدهم( طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها) (۱۳۸۲)

� * طرح و اجرای تأسیسات برقی

رشته تاسیسات مکانیکی

� قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرایی آن (۱۳۷۴ و۱۳۷۴)

� مبحث دوم ( آئین‌نامه ماده۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و شیوه‌نامه آن)(۱۳۸۴)

� مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) (۱۳۸۵)

� مبحث چهاردهم (تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع) (۱۳۸۰)

� مبحث پانزدهم (آسانسورها و پله‌های برقی) (۱۳۸۷)

� مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی)

� مبحث هفدهم (تأسیسات لوله‌کشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمانها)(۱۳۸۷)

� مبحث نوزدهم ( صرفه جویی در مصرف انرژی)

� * طرح وا جرای تأسیسات مکانیکی

رشته شهرسازی

� قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرایی آن (۱۳۷۵ و ۱۳۷۴)

� مبحث دوم ( نظامات اداری)(۱۳۸۴)

� مبحث چهارم( الزامات عمومی ساختمان)(۱۳۸۷)

� مبحث بیستم( علائم و تابلوها)(۱۳۸۴)

� حقوق، قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به شهرسازی کشور( نظیر قانون تغییر نام آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی، قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، قانون شهرداریها، آیین نامه بررسی و تصویب انواع طرحها از سطح ملی تا محلی، مباحث عمومی حقوق شهری و مشابه)

� مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

� * اطلاعات تکنیکی لازم در زمینه نقشه کشی و آمار

رشته نقشه برداری

� قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرایی آن (۱۳۷۵ و ۱۳۷۴)

� مبحث دوم ( نظامات اداری)(۱۳۸۴)

� مبحث چهارم( الزامات عمومی ساختمان)(۱۳۸۷)

� مبحث بیستم( علائم و تابلوها)(۱۳۸۴)

� حقوق، قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به شهرسازی کشور( نظیر قانون تغییر نام آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی، قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، قانون شهرداریها، آیین نامه بررسی و تصویب انواع طرحها از سطح ملی تا محلی، مباحث عمومی حقوق شهری و مشابه)

� مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

� * اطلاعات تکنیکی لازم در زمینه نقشه کشی و آمار

رشته ترافیک

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرایی آن

مبحث دوم ( آئین‌نامه ماده۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و شیوه‌نامه آن) (۱۳۸۴)

آئین‌نامه طراحی راههای شهری، مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری

اطلاعات لازم در مورد مطالعات ترابری و طرحهای ساماندهی ترافیک

طراحی جزئیات فنی و مهندسی معابر و تقاطع‌ها

برای موارد ذکر شده منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

* تذکر۱ : منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان می‌باشد.
* تذکر۲ : در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک فنی، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
* تذکر۳ :آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.

منبع : معاونت امور و مسکن و ساختمان

 • » حجم فایل : مگابایت
 • » نوع فایل :
 • » دسته فایل : نمونه سوالات
 • » رمز عبور : www.engplus.ir
 • » فایل مورد نظر در " " قسمت آماده دانلود از لینک زیر می باشد.

۱۲ نظر

 1. مباحث ۲۰ گانه رو برام بفرستید باتشکر

 2. تشکر فراوان

 3. سلام لطفا سوالات و جواب محاسبات پایه ۳ عمران را برام ارسال کنید

 4. دستون درد نکنه
  ای ول

 5. salam

 6. مرجع طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی را برام بفرستید از همکاری شما قبلا نهایت تشکر را دارم

 7. با سلام در صورت امکان مرجع طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی را برام بفرستید از همکاری شما قبلا نهایت تشکر را دارم

 8. سلام.
  از موارد آزمون رشته معماری اطلاعاتی در دست نیست؟

 9. جزوه روشهاو جزییات اجرایی ساختمان رو میخواستم

  تشکر

 10. مرجع طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی را برام بفرستید

 11. مرجع طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی را برام بفرستید از همکاری شما قبلا نهایت تشکر را دارم

 12. ممنون ازسایت خوبتون

نظر بگذارید

سوال امنیتی را جواب دهید *