» گزارش ارزیابی کمی و تحلیل آسیب پذیری و طرح تفصیلی بهسازی یک ساختمان ۸ طبقه بتنی

تاریخ : شهریور ۱۸, ۱۳۹۰ | نویسنده : جواد عباسی | دسته : پروژه و آزمایشگاه | تعداد بازدید : 1511

دانلود گزارش ارزیابی کمی و تحلیل آسیب پذیری و طرح تفصیلی بهسازی یک ساختمان ۸ طبقه بتنی 

پروژه پایان دوره بهسازی لرزه ای ساختمان موجود پژوهشگاه بین المللی زلزله و زلزله شناسی

تهیه و تنظیم : مهندس مسعود مقدس پور

حجم فایل : ۶ مگابایت

تعریف:

بهسازی در لغت به مفهوم اصلاح و اعاده وضع چیزی و در صنعت ساختمان به مفهوم احیاء یا افزودن قابلیت بهربرداری ساختمان و افزایش طول عمر مفید آن است .و یا بهسازی به مجموعه تعهدات و عملیاتی گفته می شود که قابلیت انجام وظیفه یا وظایفی را در ساختمان ایجاد می کنند که در وضع موجود قادر به انجام تمام و کمال آنها نیست

( عدم توانایی ساختمان برای انجام وظیفه و یا وظایفی ، ممکن است ناشی از ) :

۱-از دست رفتن قابلیتهای مصالح ، تجهیزات و یا مجموع ساختمان در اثر مرور زمان ، خوردگی ، سانحه ، ویا هر عامل دیگری است.

۲-حاصل از تغییر و تحول و سنگین تر شدن وظایف مورد استفاده از ساختمان باشد.

ضرورتهای بهسازی

۱- بهسازی ضرورتی است برای مقابله با اثر فرساینده زمان :

بطور بدیهی ، هیچ چیز در جها ن ابدی نیست و عمر مفیدی دارد که طی آن در اثر مرور زمان یا عللی دیگر فروپایگی پیدا کرده وبلاخره از حیز انتفاع خارج می شود ساخته های دست بشر از جمله ساختمانها ، مصالح و فرآورده های ساختمانی هم از این قاعده کلی مسنثنی نیستند .

عمر مفید ساختمانها به عوامل متعدد از جمله کیفیت طرح ، کیفیت اجرا ، که خود تابع کیفیت مصالح و کیفیت کاربرد آنها است ، کیفیت رویاروئی و شرایط محیطی ، کیفیت بهربرداری و بلاخره نگهداری بستگی دارد. هر چند با طراحی خوب و متناسب با شرایط محیطی ، با اجرای خوب و بهربرداری و نگهداری صحیح می توان عمر مفید ساختمان را طولانی تر کرد ولی در نهایت از عوارض پیری و فرسودگی گریزی نیست .

به عبارت دیگر نمی توان چیزی ساخت که فروپایگی نکند . ولی می توان با رعایت نکات فنی ، آهنگ و دامنه فروپایگی را کاهش داد.

با گذشت زمان بتدریج ویژگیهای ساختمان تقلیل یافته و حاشیه ایمنی آن باریکتر می شود و وقتی این ویژگیها به سطح وظیفه رسید و از آن تنزل کرد عمر مفید ساختمان به پایان می رسد و ساختمان از حیز انتقال می افتد.

لذا برای به تعویق انداختن از حیز انتفاع افتادن ساختمان و طولانی تر کردن عمر مفید آن ، متوسل به بهسازیهای ادواری می شویم که از لحاظ مقابله با اثر فرساینده زمان یک ضرورت است.

۲-بهسازی ضرورتی است برای مقابله با اثرات تخریبی سوانح و حوادث:

احتمال تقلیل قابلیتهای ساختمان در اثر سوانح را نیز باید در نظر داشت چون در اثر بروز زلزله ، سیل ، آتش سوزی و یا مشابهات آنها گاه اتفاق می افتد که ساختمانی کیفیتهای مطلوب خود را از دست بدهد.و حاشیه ایمنی آن باریک شود و ممکن است ساختمان بطور کامل غیر قابل بهربرداری گرددلذا با اقدام به بهسازی نه تنها با کاهش تدریجی حاشیه ایمنی در اثر گذشت زمان می توان مقابله کرد بلکه می توان آسیبهای نشأت گرفته از حوادث و سوانح را نیز جبران کرد و قابلیت بهربرداری ساختمان را به آن باز گرداند.

۳-بهسازی ضرورتی است برای حفظ محیط زیست :

بهسازی از این منظر نیز یک ضرورت است زیرا ریختن نخاله حاصل از تخریب هر ساختمان و برداشتن مصالح از منابع محدود کرده خاکی ما برای ساختن ساختمانی بجای آنچه که تخریب کرده ایم به محیط زیست آسیب می رساند وبا اقدام به بهسازی می توان ساختمانهای تخریبی و در نتیجه حجم نخاله حاصل از تخریب و حجم مصالح لازم برای بازسازی و نوسازی را کاهش داد و به این ترتیب به حفظ محیط زیست کمک کرد.

۴-بهسازی و ضرورت زمان :

از آنجائیکه روز به روز به حجم وعمر ساختمانها که از دیدگاه اقتصادی و سیاسی بسیار با ارزش می باشند و بخش عمده ای از ثروت ملی کشورها را تشکیل می دهند، افزوده می شوند، ولی امکانات لازم برای جایگزینی آنها به همان نسبت افزایش نمی یابند با توجه به این واقعیت و از طرفی سیر نزولی آهنگ رشد جمعیت و میل کردن آن به سمت صفر در کشور های توسعه یافته ، آغاز قرن بیست ویکم ، با کاهش ساخت و ساز و افزایش بهسازی آنچه فعلاً موجود است همراه خواهد بود. و کوشش فن سالاران برای حفظ آنچه تاکنون ساخته شده اختصاص خواهد یافت این دگرگونی را می توان در کشورهای توسعه یافته صنعتی مشاهده نمود.

 

 

چگونه میتوان بهسازی را به تعویق انداخت و یا نیاز به آن را تقلیل داد

برای اینکه به بهسازی مبادرت شودابتدا باید از وضع ساختمان و نیاز آن به بهسازی آگاه شد. اطلاع یافتن از وضع ساختمان نباید به شانس و تصادف واگذار شودبلکه باید به دنبال کسب اطلاع بود. معمولا آگاهی از وضع ساختمان از طریق بازرسیهای ادواری صورت می گیردوطی این باز سازیها با توجه به این نکته که همیشه پیشگیری مؤثرتر از درمان است برای جلوگیری از بروز خرابی و یا لااقل برای به تعویق انداختن آن و تقلیل نیاز ، به بهسازی به اقداماتی پیشگیرانه نیز متوسل می شوند. مجموعه عملیاتی که به منظور پی گیری از بروز نارسائیها ودرصورت بروز نارسائی ، اطلاع یافتن به موقع از آن صورت می گیرندنگهداری گفته می شود.

لازم به یادآوری است که پیشگیری مورد نظر در امر نگهداری پیشگیری به مفهوم اخص کلمه و فقط شامل اقداماتی است که در دوره بهربرداری به عمل آورده می شوند . پیشگیری به معنی عام

متضمن تمام تمهیداتی است که در مراحل طرح ، تدارک مصالح و تجهیزات ، اجرا ، نظارت بر اجرا بهربرداری و نگهداری ، به منظور کاهش آسیب پذیری ساختمان صورت می گیرند.

بهسازی و جنبه های مختلف آن

 

بهسازی طیف وسیع از اقدامات را شامل می شود که به منظور دستیابی به نقطه نظرهایی مختلف فنی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و زیبایی شناسی و حتی سیاسی صورت گیرد.

برای روشن شدن موضوع برخی از موارد مهمی که با بهسازی آنها می توان قابلیتهای بهربرداری ساختمان و یا طول عمر آنها را افزایش داد عبارتند از :

۱- نمای ساختمان به منظور تلطیف منظر آن .

۲- تغییر گردش کار در داخل ساختمان به منظور پاسخگوئی به نیازهای جدید و هماهنگ کردن عملکرد آن با شرایط اجتماعی با تکنولوژی روز

۳- عایق بندی صوتی ساختمان به منظور کاهش آلودگی صوتی و برطرف کردن شرایط زیست در داخل آن

۴- بهسازی دیوارهای ساختمان با مصالح مناسب به منظور جلوگیری از تبادل حرارتی زیاد با بیرون که به این ترتیب در انرژی مصرفی برای گرمایش یا سرمایش فضاها صرفه جوئی قابل ملاحظه ای صورت می گیرد.

۵- بهسازی سازه ساختمانها به منظور رفع نقائص فنی و افزایش حاشیه ایمنی.

۶- بهسازی اجزای غیره سازه ای داخل ساختمان شامل معماری و تاسیسات.

و در موارد خاص

۱-بهسازی ساختمانهایی که جنبه ملی و نمادین دارند مثلاً منزل یک رهبر سیاسی، یک دانشمند، یک هنرمند و غیره .

۲-بهسازی و محافظت ساختمانهایی که به عنوان میراث فرهنگی از گذشتگان باقیمانده است.

گستره بهسازی

گستره بهسازی و حجم و دامنه عملیات ، یعنی میزان دخالت ودر وضع موجود ساختمان ، بسته به نوع و میزان نارسائی ، که بهسازی به منظور جبران آن صورت می گیرد متغیر است و ممکن است از ساده ترین و کمترین دخالت ، به سمت پیچیده ترین و بیشترین دخالت به شرح زیر رده بندی شود.

ترمیم Make Up :

به منظور رفع نارسائی های کوچک غیر سازه ای که به طور عمده به ظاهر کار مربوط می شود و به تأمین پایائی ساختمان کمک می کند .

تعمیر Repair :

به منظور رفع نارسائی سازه ای و بازگرداندن قطعه به وضع قبل از بروز نارسائی انجام می شود .

بازسازی :

به منظور تخریب و ساختن مجدد قسمتهای آسیب دیده با همان مشخصات سابق ولی با حذف نقاط ضعف می باشد.

جایگزینی :

به منظور جدا کردن و برداشتن قطعه آسیب دیده و قرار دادن قطعه ای سالم و مشابه به جای آن است .

توجه : بازسازی و جایگزینی را نباید با نو سازی که منظور از آن ساخت ساختمانی دیگر با مشخصاتی دیگر به جای ساختمان موجود است که فروپایگی پیدا کرده و عمر مفید آن به پایان رسیده است ، یکی تلقی نمود

توضیح:

عمر مفید به مدت به مدت زمانی گفته می شود که در آن مدت ساختمان حداقل ویژگیهای لازم برای بهربرداری را دارا می باشد.

بهسازی و ماهیت های آن

با توجه به نیاز های متعدد بهسازی ها را از نظر ماهیت به اقلام ذیل دسته بندی می کنیم و با توجه به انتظاراتی که از عملیات بهسازی داریم مطالعات لازم و همه جانبه مربوطه را قبل از اجرا انجام می دهیم .

۱-اعاده وضع یا کیفیت :

بهسازی روی اقلام سازه ای ساختمان و به منظور برگرداندن آنها به حالت اولیه قبل از پدیدار شدن عدم توانایی اجزاء سازه ای

۲-ارتقای وضع یا کیفیت :

بهسازی روی اقلام سازه ای به منظور آماده کردن آنها برای انجام وظیفه ای سنگین تر

۳-تعمیر و رنگ یا نو کاری :

بهسازی شامل اقلام معماری و تاسیساتی ساختمان و به طور کلی اقلامی به جز اقلام سازه ای . بیشتر جنبه جلا دادن و بهبود بخشیدن به وضع ظاهری بنا دارد و خود می تواند جزئی یا کلی باشد.

۴-تغییر کاربری :

بهسازی شامل گردش کار داخلی بنا به منظور تطبیق بنا با شرایط اجتماعی و یا تکنولوژیکی جدید یا نیازهای جدید

۵- تعمیر اساسی :

بهسازی شامل تعمیر و تعویض قسمتهای فرسوده اقلام معماری و تاسیساتی بدون تغییر دادن عملکرد ساختمان.

۶-تغییر عملکرد:

بهسازی شامل تغیر و تحول بنیادی در عملکرد ساختمان و اقلام معماری و تاسیساتی است و اغلب بهسازی سازه ای را نیز ایجاب می کند.

ضرورت احتراز از بهسازی

با توجه به توضیحاتی که داده شد ، بهسازی ضرورتی اجتناب ناپذیر است اما از سوئی دیگر بهسازی کاری است ماهیتاً زدو خردی و از ابتدای امر نمی توان همه چیز را همانند طرح نو سازی ، در طرح منظور نمود بلکه باید کلیات طرح تدوین و بتدریج که عملیات پیش می روند جزئیات طرح تدوین و اجرا شوند این امر حضور طراح را در تمام مراحل اجرا ، برای بررسی آنچه قبل از شروع به اجرا ، برسی آن میسر نبوده و همچنین برای جلوگیری از انحراف از موازینی که مورد نظر طراح بوده است ، ایجاب می نماید . به این ترتیب ، بهسازی مستلزم رفت و برگشتهای متناوب از کارگاه به دفتر مهندسی و از دفتر به کارگاه است که سبب افزایش هزینه و زمان اجرای طرح می شوندوبه سختی می توان پیشاپیش مقدار دقیق هزینه وزمان را ارزیابی نمود به عبارتی بهسازی کاری است زمان بر ، پرهزینه ودست وپا گیر در مقایسه با نوسازی ، لذا باید کوشش نمود تا آنجا که مسیر است نیاز به بهسازی را کم کرد.

با رعایت نکات ذیل احتمال بروز نارسائی و در نتیجه نیاز به بهسازی در ساختمان را می توان به حداقل رساند ولی از بین نخواهد رفت .

۱-ضوابط طراحی ، متناسب با شرایط محیط و عملکرد مورد نظر ساختمان انتخاب شوند.

۲-مصالح مصرفی دارای کیفیات مطلوب و استاندارد باشند.

۳-اجرا و نظارت بر اجراء خوب سازمان داده شوند.

۴-بهربرداری اصولی باشد.

۵-نگهداری طبق برنامه و مستمر باشد.

برای محدود نگه داشتن گستره ودامنه بهسازی و حصول بهترین نتیجه لازم است ، اگر علی رغم تمام تمهیدات نیاز به بهسازی پیدا شد مسئله پشت گوش انداختن نشود ودر اسرع وقت به بهسازی مبادرت گردد. به عبارتی هرچند که بهسازی پرهزینه است ولی وقتی راه حل دیگری نیست ، برای جلوگیری از افزایش تصاعدی و باز هم بیشتر شدن هزینه ها ، نباید در انجام بهسازی تاخیر نمود.

عوامل بوجود آورنده نارسائی و ضعف در ساختمانها که منجر به ضرورت بهسازی می گردد

از لحظه ای که نیاز به احداث بنائی به وجود آید ، تا موقعی که ساخته می شودومورد بهربرداری قرار گیرد و بلاخره عمر مفید آن به سر آید و جای خود را به بنای دیگر بدهد، مراحل ذیل را طی می کند .

۱- تهیه طرح مطالعاتی شامل فهرست نیازها ، فضاهای مورد نظر ، ابعاد و مشخصه های فضاها و سایر مشخصه های ضروری و لازم

۲- تهیه طرح اولیه بر مینای مطالعات اولیه و اصلاحات لازم روی آن

۳- تهیه طرح اجرائی بر اساس طرح اولیه

۴- اجرای طرح مطابق طرح اجرائی

۵- نظارت بر اجرای طرح

۶- راه انداری و آغاز بهربرداری آزمایشی ، کنترل و خبر گیری از کلیه اجزاء متشکله طرح به

منظور یافتن نقائص احتمالی ، رفع نقص آنها در صورت وجود و تحویل به بهربرداری کنندگان .

بهربرداری.

۷- نگهداری شامل کنترل ، حفاظت و پیشگیری از بروز نارسائی

۸- بهسازی در صورت بروز نارسائی

۹- متوقف کردن بهرداری در صورتیکه بنا دیگر پاسخگوی نیازها نباشد و هزینه های بهسازی برای انجام وظیفه طولانی تر توجیه فنی ، منطقی و اقتصادی نداشته باشد.

در هر یک از مراحل فوق ، خطاهای انسانی یا غیر انسانی باعث کاهش یا حتی از بین رفتن قابلیتهای مصالح ، تجهیزات یا مجموعه ساختمان می شود که بهسازی بخشها یا تمام ساختمان را ایجاب می نماید.

خطاها و عللی که به پدیدار شدن ضعف و نارسائی در ساختمانها می انجامند عبارتند از

الف : خطاهای طراحی:

۱- دقت نا کافی در مطالعات اولیه و نادیده گرفتن واقعیتها در این مرحله ناشی از بی تجربگی یا سهل انگاری

۲- عدم توجه کافی به معیارهای مورد نیاز طرح

۳- خطا در آنالیز طرح ومحاسبات مربوطه

۴- خطا در تهیه نقشه ها

۵- خطا در تهیه مشخصات فنی و اجرائی

۶-ارزیابی نادرست اثر تغییرات دما، عوامل جوی و غیره

ب: خطاهای اجرایی و نظارت بر اجرا

۱-انتخاب نا مناسب مصالح

۲-انتخاب نامناسب تجهیزات

۳-انتخاب نا مناسب نیروی انسانی برای تهیه مصالح و تجهیزات

۴-انتخاب نا مناسب نیروی نظارتی

۵-انتخاب نا مناسب نیروهای اجرائی از نظر تخصص

۶-انتخاب نامناسب روش اجرا و اجرای کار بدون برنامه

۷-عدم توجه به کنترل کیفیت

۸-اظهار نظر های غیر کارشناسی در حین اجرای کار و الزام به اجرای آنها

۹-صرفه جوئی در هزینه ها را تهیه مصالح ارزان و پرداخت دستمزدهای ارزان ناشی از بکارگیری نیروهای غیر حرفه ای انگاشتن

ج: اثر عامل زمان و عوامل محیطی شامل پیر شدن مصالح و تغییر و تحول مشخصه های آنها در طول زمان

د:خطاهای اتفاقی و عاملهای استثنائی مانند سیل ، زلزله، لغزش زمین و غیره

ه:خطاهای مربوط به تغییر و تحول شرایط محیط نسبت به دوره طرح و اجرای آن مانند بالا آمدن سطح آبهای زیر زمینی به دلیل احداث سد در منطقه

و : خطاهای بهربرداری و نگهداری

۱-بهربرداری غلط و رعایت نکردن ضوابط مربوطه به بهربرداری

۲-عدم استفاده از نیروهای متخصص ماهر و با تجربه در امر مهم نگهداری

۳-توجیه نبودن نیروهای بهربرداری کننده

۴-تغییر نوع بهربرداری بدون بررسی امکان وعواقب آن به عنوان مثال استفاده از یک ساختمان مسکونی برای انبار یا افزایش تعداد طبقات ساختمان یا استفاده از یک ساختمان مسکونی برای ساختمان اداری و یا بیمارستان و غیره

۵-بارگذاری خارج از عرف ساختمان و افزایش بار بهربرداری بدون تغییرات لازم

۶-عدم نگهداری و بازرسی به موقع ساختمان و تاسیسات برای کشف و رفع نارسائی های کوچک که منجر به بزرگ شدن دامنه نارسا می شود.

۷-پشت گوش انداختن و دیر دست بکار شدن برای بهسازی پس از احساس نیاز به بهسازی

۸-عدم وجود اعتبار در موقع نیاز

اصول و مراحل تهیه و اجرای طرح بهسازی

بهسازی به هر صورت که لزوم پیدا کند برای اینکه با توفیق قرین باشد باید طبق اصول و طی مراحلی انجام پذیرد

مراحل تهیه و اجرای طرح بهسازی در جدول پیوست خلاصه شده اند .

تهیه و اجرای طرحهای بهسازی هر چند بطور عمده از اصول تهیه واجرای طرحهای نو سازی تبعیت می کنند ولی ضوابط و قیودی دیگر نیز وجود دارند که ویژه امر بهسازی می باشند ودر نو سازی مطرح نمی شوند. در واقع تهیه و اجرای طرحهای نوسازی عملیاتی کوتاه مدت می باشند که نقطه شروع و ختم آنها برای طراح ومجری شناخته شده اند و تامین ایمنی ، وعملکرد مطلوب این طرها با رعایت مبانی نظری مقررات آئین نامه ای و اصول اجرائی قابل وصول می باشند .

بر عکس تهیه و اجرای طرحهای بهسازی ماهیتاً بلند مدت می باشند زیرا هر طرح بهسازی در لحظه شروع ، وارث یک دوره عملکرد قبلی نسبتاً طولانی است و اثر این دوره بر روی مصالح فرآورده ها ، قطعات سازه ای و کل سازه بدقت ارزیابی و در تهیه و اجرای طرح بهسازی در نظر گرفته شود.

ارزیابی وملحوظ داشتن پدیده های تابع زمان در طرحهای بهسازی ، ایجاب می کند که طراح ومجری طرحهای بهسازی به عنوان یک کارشناس ، با پدیده های تابع زمان ، نظر خستگی ، خوردگی ، تکیدگی ، وارفتگی آشنایی بسیار عمیق تری از آنچه طراح ومجری طرحهای نو سازی دارد داشته باشد تا بتواند وضع موجود ساختمان و سازه آن ، علل بروز نارسائیهای موجود در آن ، گستره این نارسائیها وتوان باقیمانده سازه آن را مشخص و قابلیت عملکردی ساختمان در وضع موجود وپس از بهسازی را ارزیابی ، یا به اصطلاح ساختمان را تقویم نماید.

علاوه بر شناختهای فوق ، کارشناس مسئول تهیه و اجرای طرحهای بهسازی باید در جریان آخرین یافته های علمی و فنی و روشهای اجرائی قرار داشته و بتواند آنها را افراتر از حد آئین نامه ها به کار گرفته ، تصمیمات قاطع و با اهمیتی اتخاذ کرده و به اجرا در آورد.

 

فلوچارت بهسازی

گزارش ارزیابی کمی و تحلیل آسیب پذیری و طرح تفصیلی بهسازی یک ساختمان 8 طبقه

 

 

 

 

گزارش ارزیابی کمی و تحلیل آسیب پذیری و طرح تفصیلی بهسازی یک ساختمان 8 طبقه

 

 

 

گزارش ارزیابی کمی و تحلیل آسیب پذیری و طرح تفصیلی بهسازی یک ساختمان 8 طبقه

 دانلود | Download

 • » حجم فایل : مگابایت
 • » نوع فایل :
 • » دسته فایل : پروژه و آزمایشگاه
 • » رمز عبور : www.engplus.ir
 • » فایل مورد نظر در " " قسمت آماده دانلود از لینک زیر می باشد.

۳ نظر

 1. سلام دوست عزیز خسته نباشی با مطالب جدید به روزم.حتما دیدن کنید واگر تمایل داشتید لینک کنید.

 2. .
  mer30 az maghaleye khubetun . bara man maghale haye jadid beferestid

 3. درود بر شما

  توضیحات بسیار خوبی که ارائه فرموده‌اید از گزارش ارزیابی دست و پا شکسته بنده خیلی بهتر و مفید تر است مهندس عزیزم.

  پاینده باشید.

نظر بگذارید

سوال امنیتی را جواب دهید *