پایان نامه دکتری- خواص مکانیکی رسهای غیر اشباع (رایگان)
#

پایان نامه دکتری- خواص مکانیکی رسهای غیر اشباع (رایگان)

تاریخ : شهریور ۱, ۱۳۹۱ | نویسنده : جواد عباسی | دسته : پایان نامه

-Mechanical Behaviour of Unsaturated Highly Expansive Clays
خواص مکانیکی رسهای غیراشباع خیلی متسع شونده
پایان نامه دکتری
نویسنده: Sharma, R.S
دانشگاه آکسفورد
این پایان نامه منبع بسیار مفیدی در مورد مکانیک خاکهای غیراشباع و خواص رس می باشد (۲۶۳ صفحه).

دانلود پایان نامه مهندسی عمران
#

دانلود پایان نامه مهندسی عمران

تاریخ : مرداد ۳۱, ۱۳۹۰ | نویسنده : جواد عباسی | دسته : پایان نامه

 

مطالعه آزمایشگاهی رفتار ساختمانهای آجری تحت بارگذاری جانبی دانشگاه تربیت مدرس

استاد راهنما: دکتر عباسعلی تسنیمی

استاد مشاور: دکتر اصغر وطنی اسکوئی

پایان نامه دکترا با موضوع رفتار فروریزشی رس لای دار تراکم یافته
#

پایان نامه دکترا با موضوع رفتار فروریزشی رس لای دار تراکم یافته

تاریخ : مرداد ۲۲, ۱۳۹۰ | نویسنده : جواد عباسی | دسته : پایان نامه

 دانلود پایان نامه دکترا با موضوع رفتار فروریزشی رس لای دار تراکم یافته
Collapse behaviour of a compacted silty clay
رفتار فروریزشی رس لای دار تراکم یافته
پایان نامه دکتری
نویسنده: Jotisankasa
سال دفاع: ۲۰۰۵
دانشگاه لندن

پروه طراحی معماری-ویلا
#

پروه طراحی معماری-ویلا

تاریخ : آبان ۲۰, ۱۳۸۸ | نویسنده : جواد عباسی | دسته : پایان نامهsingleگزارش کارآموزی و آزمایشگاهsingleمقالات معماری

پروه طراحی معماری-ویلا

دانلود:
http://www.4shared.com/file/149440394/68b4daa5/__-_.html