انواع اسکریپرها
#

انواع اسکریپرها

تاریخ : فروردین ۳۰, ۱۳۸۹ | نویسنده : جواد عباسی | دسته : ماشين_آلاتsingleماشین آلات

انواع اسکریپرها

اسکریپرها به دودسته موتوردار وبدون موتور تقسیم میشوند امروزه نوع بدون موتورکمترمورد استفاده قرارد میگیرد اغلب اسکریپرها تک محور بوده وتعادل آن ووزن بارآن توسط تراکتورمتصل به آن حمل میشود تراکتورهایی که این اسکریپرها را میکشند ممکن است چرخ لاستیکی وچرخ زنجیری باشند بعضی دیگر قسمتی ازیک تراکتوراسکریپرها هستند بدین معنی که یک تراکتورتک محوره یک اسکریپر تک مجوره رامیکشد اسکریپرها یی که دومحوردارند به وسیله تراکتورهای زنجیردار کشیده میشوند زیرا اینگونه تراتورها نمی توانند بارقائم را تحمل کنند بنابراین نمی توانند اسکریپرها یک محوره را بشکند امروزه بندرت ازاسکریپرها چرخ زنجیری استفاده میشود اسکریپرها یی که توسط تراکتورچرخ لاستیکی کشیده میشوند به انواع زیرتقسیم بندی میشوند:
۱-تک موتوره دومحوره
۲-سه محوری
۳-دودیفرانسیل
۴-اسکریپرهای دوموتوره ( tandem-powered)
۵-اسکریپرهای دارای بالابر(elevating)
۶-فشاری – کششی (push – pull)
اسکریپرهای تک موتوری دومحوری ازیک تراکتورتک محوره استفاده میکنند وبه دلیل مسئله تعادل این تراکتوربدون اسکریپرمربوطه قادربه حرکت نیست اسکریپرهای سه محوری توسط یک تراکتورکشیده میشوند ماشنیهای چند دیفرانسیلی دارای چرخهای گردنده دراسکریپرودرتراکتورهستند اسکریپرهای دوموتوره دارای موتورهایی چداگانه برای حرکت اسکریپروچرخهای گردان آن میباشد اسکریپرهای دارای بالابردارای یک بالابرنردبانی درجلوی جام بوده ودرعمل کندن وانتقال مواد کنده شده به داخل جام کمک میکند دراین نوع اسکریپرها به دلیل قدرتی که بالابربه اسکریپرمیدهد به تراکتورکمکی جهت بارگیری احتیاجی نیست.

  • برای دانلود و مشاهده تمام متن به ادامه مطلب
    بروید…
  • کسانی که از طریق ایمیل اشتراک دارند برای
    خواندن تمام متن و دانلود بر روی عنوان کلیک کنند.

عکس و فیلم از اجرای تاورکرین (tower crain)
#

عکس و فیلم از اجرای تاورکرین (tower crain)

تاریخ : آبان ۲۲, ۱۳۸۸ | نویسنده : جواد عباسی | دسته : ماشین آلات

با سلام بنا به در خواست دانشجویان و مهندسان عزیز ، مطلبی در مورد اجرای تاور کرین جمع آوری کردم ، که شامل ۱۰۰ عکس و تعدادی فیلم می باشد.
امیدوارم که مورد قبول شما واقع شود.
برای دیدن ادامه عکس و فیلم ها به ادامه مطلب بروید….