» تحلیل پارامترهای رفتار دینامیکی پلهای خرپایی طره ای بلند دهانه تحت تاثیر زلزله

تاریخ : شهریور ۱۸, ۱۳۸۷ | نویسنده : جواد عباسی | دسته : دسته‌بندی نشده | تعداد بازدید : 1558

تحلیل پارامترهای رفتار دینامیکی پلهای خرپایی طره ای بلند دهانه تحت تاثیر زلزله


دانشجو فرهاد,مالک شاهرخ,آقانوری رضا

در این مقاله پارامترهای موثر بر رفتار دینامیکی پل های خرپایی طره
ای تحت تاثیر زلزله مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور سه پل سه
دهانه با طول های کلی ۳۶۰ و ۵۵۲ و۷۴۴ متر براساس آیین نامه آشتو طراحی
گردید و اثرات حرکات تکیه گاهی هماهنگ و ناهماهنگ ، سرعت انتشار موج،
انتقال امواج و هماهنگی میان امواج لرزه ای ورودی در جهت طولی پل ها و با
در نظر گرفتن اثر توام و همزمان زلزله در جهت های عرضی و طولی مورد مطالعه
قرار گرفت. در جهت عرضی به علت اینکه عرض پلها خیلی کم است و اثر ارتعاش
ناهماهنگ اهمیت ندارد امواج زلزله برای تمام پایه ها یکسان در نظر گرفته
شد. برای تحلیل سه بعدی دینامیکی خطی تاریخچه زمانی از نگاشتهای تاریخچه
زمانی تغییر مکان زمین استفاده شده که بصورت مصنوعی و اتفاقی ناهماهنگ
گوسی، مبنی بر شبیه سازی حرکات تصادفی ایستا بطوریکه با تابع چگالی طیفی
خود همبستگی و یک تابع هماهنگی مشخص مطابقت داشته باشند توسط یک برنامه
کامپیوتری که در فضای matlab طراحی گردید، شبیه سازی شده اند. تغییر مکان
های تولید شده مصنوعی زمین در فواصل مختلف در سرعت های نسبتاٌ بالا دارای
پیوستگی خوبی می باشند ولی در سرعت های پایین کاملاٌ ناپیوسته هستند و در
سرعت های بالا حرکت امواج اثر ناچیزی بر تغییر مکان های تولید شده مصنوعی
زمین دارند. فرض زمین لرزه های یکنواخت در تمامی تکیه گاهها همیشه بحرانی
ترین حالت در محاسبه پاسخ ها نمی باشد و سرعت انتشار امواج تنها در
صورتیکه اثرات ناهماهنگی در نظر گرفته شوند تاثیر قابل توجهی بر تغییر
مکان های طولی و عرضی و قائم پل ها دارد و برای دستیابی به یک طرح مناسب
تخمین دقیقی از سرعت انتشار امواج مورد نیاز است. اثر ناهماهنگی امواج
لرزه ای بر تغییر مکان های عرشه در مقایسه با اثر حرکات موج تاثیر بیشتری
بر تغییر مکان های عرشه دارد. برای طرح و آنالیز پلها در صورت نداشتن
دادهایی که در آنها اثر ناهماهنگی و اثر عبور موج لحاظ نشده باشند، لحاظ
تاخیر زمان یا همان اثر عبور موج به تنهایی جواب های قابل قبول تری را می
دهد و به منظور دستیابی به یک طرح مناسب، تخمین دقیقی از سرعت انتشار موج
مورد نیاز است.


کلید واژه: پلهای خرپایی طره ای، تحلیل دینامیکی، تحریک چند تکیه گاهیریا، زمین لرزه ای اتفاقی ناهماهنگ، زلزله

برای دانلود به ادامه مطلب رفته و یا روی همین لینک کلیک کنید.

تحلیل پارامترهای رفتار دینامیکی پلهای خرپایی طره ای بلند دهانه تحت تاثیر زلزله


دانشجو فرهاد,مالک شاهرخ,آقانوری رضا

در این مقاله پارامترهای موثر بر رفتار دینامیکی پل های خرپایی طره
ای تحت تاثیر زلزله مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور سه پل سه
دهانه با طول های کلی ۳۶۰ و ۵۵۲ و۷۴۴ متر براساس آیین نامه آشتو طراحی
گردید و اثرات حرکات تکیه گاهی هماهنگ و ناهماهنگ ، سرعت انتشار موج،
انتقال امواج و هماهنگی میان امواج لرزه ای ورودی در جهت طولی پل ها و با
در نظر گرفتن اثر توام و همزمان زلزله در جهت های عرضی و طولی مورد مطالعه
قرار گرفت. در جهت عرضی به علت اینکه عرض پلها خیلی کم است و اثر ارتعاش
ناهماهنگ اهمیت ندارد امواج زلزله برای تمام پایه ها یکسان در نظر گرفته
شد. برای تحلیل سه بعدی دینامیکی خطی تاریخچه زمانی از نگاشتهای تاریخچه
زمانی تغییر مکان زمین استفاده شده که بصورت مصنوعی و اتفاقی ناهماهنگ
گوسی، مبنی بر شبیه سازی حرکات تصادفی ایستا بطوریکه با تابع چگالی طیفی
خود همبستگی و یک تابع هماهنگی مشخص مطابقت داشته باشند توسط یک برنامه
کامپیوتری که در فضای matlab طراحی گردید، شبیه سازی شده اند. تغییر مکان
های تولید شده مصنوعی زمین در فواصل مختلف در سرعت های نسبتاٌ بالا دارای
پیوستگی خوبی می باشند ولی در سرعت های پایین کاملاٌ ناپیوسته هستند و در
سرعت های بالا حرکت امواج اثر ناچیزی بر تغییر مکان های تولید شده مصنوعی
زمین دارند. فرض زمین لرزه های یکنواخت در تمامی تکیه گاهها همیشه بحرانی
ترین حالت در محاسبه پاسخ ها نمی باشد و سرعت انتشار امواج تنها در
صورتیکه اثرات ناهماهنگی در نظر گرفته شوند تاثیر قابل توجهی بر تغییر
مکان های طولی و عرضی و قائم پل ها دارد و برای دستیابی به یک طرح مناسب
تخمین دقیقی از سرعت انتشار امواج مورد نیاز است. اثر ناهماهنگی امواج
لرزه ای بر تغییر مکان های عرشه در مقایسه با اثر حرکات موج تاثیر بیشتری
بر تغییر مکان های عرشه دارد. برای طرح و آنالیز پلها در صورت نداشتن
دادهایی که در آنها اثر ناهماهنگی و اثر عبور موج لحاظ نشده باشند، لحاظ
تاخیر زمان یا همان اثر عبور موج به تنهایی جواب های قابل قبول تری را می
دهد و به منظور دستیابی به یک طرح مناسب، تخمین دقیقی از سرعت انتشار موج
مورد نیاز است.


کلید واژه: پلهای خرپایی طره ای، تحلیل دینامیکی، تحریک چند تکیه گاهیریا، زمین لرزه ای اتفاقی ناهماهنگ، زلزله

فقط اعضا – لطفا از منوی سمت راست ثبت نام کنید.

[hide]

دانلود

[/hide]

  • » حجم فایل : مگابایت
  • » نوع فایل :
  • » دسته فایل : دسته‌بندی نشده
  • » رمز عبور : www.engplus.ir
  • » فایل مورد نظر در " " قسمت آماده دانلود از لینک زیر می باشد.

بدون نظر

نظر بگذارید

سوال امنیتی را جواب دهید *