» بررسی تاثیر محصورشدگی بتن در رفتارغیرخطی دیوارهای برشی بتن آرمه بالدار

تاریخ : مرداد ۱۵, ۱۳۸۷ | نویسنده : جواد عباسی | دسته : دسته‌بندی نشده | تعداد بازدید : 1008

بررسی تاثیر محصورشدگی بتن در رفتار غیرخطی دیوارهای برشی بتن آرمه بالدار

خیرالدین علی*,مرتضایی علیرضا

*گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه سمنان

دیوار
برشی بالدار، یک سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی بوده که به دلیل رفتار
و مزایای مناسب اعم از عملکرد مناسب در دو جهت متعامد، شکل پذیری زیاد،
قابلیت جذب انرژی زیاد و همچنین مقاومت و سختی زیاد، که منجر به کاهش
اثرات مرتبه دوم و افزایش ضریب اطمینان سازه در مقابل فروریزی و کاهش درجه
خرابی اعضای غیرسازه ای می شود، مورد توجه قرار گرفته است. هنگامی که بتن
در ناحیه فشاری یک دیوار برشی توسط آرماتورهای عرضی محصور می گردد، مقاومت
و شکل پذیری دیوار افزایش می یابد. با این وجود، هیچ یک از روش های تحلیلی
موجود در آیین نامه ها این اثر را در نظر نگرفته اند. از سوی دیگر، مقاطع
بالدار استعداد بیشتری برای خردشدگی جان نسبت به دیوارهای مستطیلی دارند.
از آنجایی که خردشدگی بتن به عنوان عامل محدودکننده عملکرد غیرالاستیک
سازه ای می باشد، در نتیجه با محصور نمودن بتن می توان مقاومت خردشدگی جان
را افزایش داد. لذا در این مقاله یک مدل اجزای محدود که اثرات محصورشدگی
بتن را در نظر می گیرد، جهت تحلیل غیرخطی سازه های بتن آرمه ارایه شده
است. در این مقاله تاثیر محصورشدگی آرماتورهای عرضی با منظور نمودن شاخص
محصورشدگی پیشنهادی توسط کاپوس (
kappos)
در منحنی تنش- کرنش فشاری بتن در نظر گرفته شده است. به منظور بررسی
توانایی و دقت مدل پیشنهادی، دیوارهای برشی آزمایش شده توسط محققین تحت
اثر بار محوری ثابت و بار جانبی افزاینده یکنواخت مورد تحلیل قرار گرفتند
و نتایج تحلیلی اعم از مدهای شکست و منحنی بار- تغییرمکان دیوارهای تحلیل
شده انطباق خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارند. به کمک مدل اجزای محدود،
مطالعه پارامتریک بر روی تاثیر محصورشدگی بتن در مقاومت جانبی دیوارهای
برشی
i
شکل
صورت گرفت. بر اساس نتایج تحلیل مشخص گردید که تاثیر محصورشدگی بتن در
دیوارهای برشی با نسبت ارتفاع به عرض بیشتر جان دیوار و هنگامی که تحت
تاثیر بارهای محوری بزرگتری قرار می گیرند، حایز اهمیت می باشد.

کلید واژه:تحلیل اجزای محدود، دیوارهای برشی بالدار، سازه های بتن آرمه، شکل پذیری، محصورشدگی بتن

بررسی تاثیر محصورشدگی بتن در رفتار غیرخطی دیوارهای برشی بتن آرمه بالدار

خیرالدین علی*,مرتضایی علیرضا

*گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه سمنان

دیوار
برشی بالدار، یک سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی بوده که به دلیل رفتار
و مزایای مناسب اعم از عملکرد مناسب در دو جهت متعامد، شکل پذیری زیاد،
قابلیت جذب انرژی زیاد و همچنین مقاومت و سختی زیاد، که منجر به کاهش
اثرات مرتبه دوم و افزایش ضریب اطمینان سازه در مقابل فروریزی و کاهش درجه
خرابی اعضای غیرسازه ای می شود، مورد توجه قرار گرفته است. هنگامی که بتن
در ناحیه فشاری یک دیوار برشی توسط آرماتورهای عرضی محصور می گردد، مقاومت
و شکل پذیری دیوار افزایش می یابد. با این وجود، هیچ یک از روش های تحلیلی
موجود در آیین نامه ها این اثر را در نظر نگرفته اند. از سوی دیگر، مقاطع
بالدار استعداد بیشتری برای خردشدگی جان نسبت به دیوارهای مستطیلی دارند.
از آنجایی که خردشدگی بتن به عنوان عامل محدودکننده عملکرد غیرالاستیک
سازه ای می باشد، در نتیجه با محصور نمودن بتن می توان مقاومت خردشدگی جان
را افزایش داد. لذا در این مقاله یک مدل اجزای محدود که اثرات محصورشدگی
بتن را در نظر می گیرد، جهت تحلیل غیرخطی سازه های بتن آرمه ارایه شده
است. در این مقاله تاثیر محصورشدگی آرماتورهای عرضی با منظور نمودن شاخص
محصورشدگی پیشنهادی توسط کاپوس (
kappos)
در منحنی تنش- کرنش فشاری بتن در نظر گرفته شده است. به منظور بررسی
توانایی و دقت مدل پیشنهادی، دیوارهای برشی آزمایش شده توسط محققین تحت
اثر بار محوری ثابت و بار جانبی افزاینده یکنواخت مورد تحلیل قرار گرفتند
و نتایج تحلیلی اعم از مدهای شکست و منحنی بار- تغییرمکان دیوارهای تحلیل
شده انطباق خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارند. به کمک مدل اجزای محدود،
مطالعه پارامتریک بر روی تاثیر محصورشدگی بتن در مقاومت جانبی دیوارهای
برشی
i
شکل
صورت گرفت. بر اساس نتایج تحلیل مشخص گردید که تاثیر محصورشدگی بتن در
دیوارهای برشی با نسبت ارتفاع به عرض بیشتر جان دیوار و هنگامی که تحت
تاثیر بارهای محوری بزرگتری قرار می گیرند، حایز اهمیت می باشد.

کلید واژه:تحلیل اجزای محدود، دیوارهای برشی بالدار، سازه های بتن آرمه، شکل پذیری، محصورشدگی بتن

برای دانلود و مشاهده لینک باید عضو باشید. عضویت در کمتر از ۱ دقیقه !

برای عضویت بر روی همین لینک کلیک کنید.

[hide]

http://www.pampelmoose.com/mimg/buttons/download.gif

[/hide]

  • » حجم فایل : مگابایت
  • » نوع فایل :
  • » دسته فایل : دسته‌بندی نشده
  • » رمز عبور : www.engplus.ir
  • » فایل مورد نظر در " " قسمت آماده دانلود از لینک زیر می باشد.

بدون نظر

نظر بگذارید

سوال امنیتی را جواب دهید *